Covid-19 Update


England have recently relaxed restrictions on Agents but in line with government guidelines regarding Coronavirus, our branches are still temporarily closed. However, you can still contact us online, on the phone or by email. Please visit our Customer FAQs page in the first instance and if you're not able to find what you're looking for email us or call our customer support team on 02922401876. Our phone lines are very busy at the moment and we're prioritising those customers that need to speak to us urgently, so if your call isn't essential, please email us or call back another time. We appreciate your patience and understanding.

COVID - 19 information Hide

Cofleidio ein gwreiddiau Cymreig

Yn Peter Alan, rydym yn ystyried ein bod yn lwcus iawn.

Mae hyn oherwydd ein bod yn gwerthu tai yng Nghymru. Rydym yn gwmni Cymreig ac wedi bod yn gwmni o’r fath ers y dechrau. Ers i ni gael ein sefydlu yn 1965, rydym wedi bod yn falch o werthu tai yng Nghymru.  Mae hyn nid yn unig am ein bod yn dod o Gymru ein hunain, ond oherwydd bod Cymru’n lle ardderchog i brynu tŷ ac adeiladu bywyd.

Mae ei harddwch naturiol syfrdanol, y bobl gyfeillgar a chynnes a’i thraddodiadau cyfoethog ym meysydd chwaraeon a chelf yn golygu ei bod yn lle gwych i weithio.

Rydym yn falch dros ben ein bod ni’n cyflogi cymaint o bobl yng Nghymru, ac rydym bob amser yn ystyried cysylltu â’n gwreiddiau Cymreig. Nid yw hyn yn golygu esgus cefnogi’n unig, ac nid oes unrhyw beth yn dangos ein hysfa i gysylltu â diwylliant Cymru mwy na’n darpariaeth Gymraeg newydd.

Gwnaethom dderbyn llythyr yn ddiweddar gan gyfieithwraig wedi ymddeol a dynnodd ein sylw at y ffaith nad ydym yn cynnig unrhyw opsiynau Cymraeg ar ein harwyddion na’n gwefan.

Yn y llythyr, dywedodd: “Mae gweithwyr proffesiynol ifanc sy’n siarad Cymraeg yn symud i Gaerdydd yn barhaus o rannau eraill o Gymru. Mae cynnydd yn y galw am addysg ddwyieithog a rhagor o ysgolion cyfrwng Cymraeg newydd yn golygu y bydd cenhedlaeth newydd o bobl ifanc yn dod i oed gan ddisgwyl i’w mamiaith gael ei chydnabod. Mae hyn yn ogystal â’r nifer uchel o siaradwyr Cymraeg sydd wedi byw yng Nghaerdydd ers blynyddoedd.”

A dweud y gwir, rydym yn cytuno’n llwyr â hi. Dyna pam ein bod yn falch o gael opsiwn dwyieithog ar ein gwefan erbyn hyn, yn ogystal ag arwyddion Ar Werth/ Ar Osod dwyieithog ac arwyddion ffenestr yn y Gymraeg.

Rydym yn gwybod bod cryn daith o’n blaenau, ond rydym yn wirioneddol falch o gymryd y camau bychain cyntaf hyn a gwneud mwy o gyhoeddiadau yn y dyfodol
 
Back to news listings

Property search